วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เฉลยแบบทดสอบ + แบบฝึกทักษะ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เลขยกกำลัง
เฉลยแบบฝึกทักษะ ความหมายเลขยกกำลัง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ความหมายเลขยกกำลังเฉลยแบบฝึกทักษะความหมายเลขยกกำลัง ชุดที่ 1เฉลยแบบฝึกทักษะความหมายเลขยกกำลัง ชุดที่ 2เฉลยแบบฝึกทักษะความหมายเลขยกกำลัง ชุดที่ 3เฉลยแบบฝึกทักษะความหมายเลขยกกำลัง ชุดที่ 4เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ความหมายเลขยกกำลัง
เฉลยแบบฝึกทักษะ การคูณและการหารเลขยกกำลัง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนการคูณและการหารเลขยกกำลังเฉลยแบบฝึกทักษะการคูณและการหาร เลขยกกำลัง ชุดที่ 1เฉลยแบบฝึกทักษะการคูณและการหาร เลขยกกำลัง ชุดที่ 2เฉลยแบบฝึกทักษะการคูณและการหาร เลขยกกำลัง ชุดที่ 3เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนการคูณและการหารเลขยกกำลัง
เฉลยแบบฝึกทักษะสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลัง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลังเฉลยแบบฝึกทักษะสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลัง ชุดที่ 1เฉลยแบบฝึกทักษะสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลัง ชุดที่ 2เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลัง
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เลขยกกำลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วันนี้ในอดีต

14 พฤษภาคม: วันฉลองนักบุญมัทธีอัส (คริสตจักรโรมันคาทอลิก)

โนมูฮยอน

วิดีโอคลายเครียด