วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การประยุกต์ 1
เรื่อง จำนวนและตัวเลข
เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วันนี้ในอดีต

14 พฤษภาคม: วันฉลองนักบุญมัทธีอัส (คริสตจักรโรมันคาทอลิก)

โนมูฮยอน

วิดีโอคลายเครียด