วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 1 สมบัติจำนวนนับ

แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติจำนวนนับบทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

แบบฝึกทักษะเรื่อง ระบบจำนวนเต็มบทที่ 3 เลขยกกำลัง

แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลังบทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต


แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วันนี้ในอดีต

14 พฤษภาคม: วันฉลองนักบุญมัทธีอัส (คริสตจักรโรมันคาทอลิก)

โนมูฮยอน

วิดีโอคลายเครียด